Kompetencia

[okt] Valamely kérdéskör megismerésen -> megértésen -> ismereten túli -> készségszintű elsajátítására vonatkozó célkitűzés.